KVKK Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metninin amacı; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) nezdinde 11825 işletme belge numarası ile kayıtlı bulunan,  Tatilos Turizm Seyahat Acentası Anonim Şirketi ticari unvanı ve Tatilos Turizm Seyahat Acentası acenta unvanıyla faaliyetlerini sürdüren (bundan böyle “Tatilos” olarak anılacaktır) şirketimiz üzerinden yönetmekte olduğumuz web sitesi, mobil site ve mobil uygulamaları ile çağrı merkezimizin (bundan böyle “Acenta” olarak anılacaktır) kullanımı sırasında elde ettiğimiz ve/veya üçüncü kişilerden aldığımız kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu'nun (KVKK) 10’uncu maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. 

Ayrıca kullanıcılarımızın Acenta kullanımı ile ilgili olarak topladığımız veya kullanıcılarımızın pozitif hareketleri ile kendilerinin girdikleri ya da bildirdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde kullanıcılarımızı aydınlatmaktır.

Tanıtım, rezervasyon, satış, iptal, iade ve değişiklik hizmeti sunarken, bu faaliyetler içerisinde işbu aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler işlemlerin gerçekleşmesi için işlenebilmektedir.

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcılarımızın kişisel verilerini aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlemekteyiz.

Tatilos, işbu aydınlatma hükümlerini dilediği zaman Acenta üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Yapılan bu güncelleme ve değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 1. VERİ SORUMLUSU

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tatilos tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

       2. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Tatilos aşağıda belirtilen metotlarla kullanıcılardan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. Toplanan bu veriler, kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

Bu başlık altında, Tatilos tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve KVKK uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, aydınlatma metninde belirtilen hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri" ve "özel nitelikli kişisel veri" ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir;

    a) Kimlik ve İletişim Bilgileri

Adı ve soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adres, e-posta, fatura bilgileri, T.C. kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi, pasaport ile benzer diğer belge ve bilgiler.

    b) Kimlik Doğrulama Bilgileri

Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, üyelik tipi, sosyal medya hesapları, kontak bilgileri, parola ipuçları, kullanıcı numaraları.

    c) Demografik Veriler

Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, ilgi alanları, yolculukları, tercih edilen dil ve para birimi verileri.

    d) Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar

Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Tatilos çağrı merkezlerini arama nedenleriniz, rezervasyon kodları, ses kayıtları, seyahat bileti destinasyon arama bilgileriniz, kullanıldığı zamanki tarih ve saat verileri, Acenta üzerinden bakılan otobüs biletleri, uçak biletleri, tarihleri, saatleri, iniş kalkış yerleri, yurt içi ve yurt dışı turları, gemi turları, oteller, araç kiralama ve transferler, vize işlemleri, sigorta, banner yönlendirme gibi modülleri üzerinden kullanıcıların ilgili ürüne yönlenebilmeleri ve ürün tedarikçisi firmaların kullanıcı ile iletişime geçmesi için ilgili reklam veya bannerda belirtilen veriler, filtreleme, sıralama, önceliklendirme seçenekleri, son giriş tarihi, üyelik tipi, toplanan puanlar, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, girilen arama terimleri, ziyaret edilen uçuşların bilgileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

    e) Konum Verileri

Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcının mobil uygulamaları kullanırken, kullanıcının onay vermesi halinde mobil cihazındaki konum verisi kullanılabilir.

   f) Çerez Verileri

Tarayıcı bilgileri, IP ve port verileri, tarayıcı hareketleri, tarayıcı seçim bilgileri ve cookies (çerezler) yolu ile edinilebilecek bilumum veri.

   g) Ödeme Verileri

Kredi kartı verileri, fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

   h) Anket Cevapları

Tatilos tarafından düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar ile iş birliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere verilen cevaplar.

   i) Seyahat Verileri

Kalkış ve varış bilgisi aramaları, ilgilenilen destinasyon verileri, rezervasyon bilgileri, seyahat tarih, saat bilgileri, yemek tercihleri, seyahat sigortası verileri, rötar ve bilet kullanım verileri, engel ve hastalık verileri, bagaj verileri, tercih edilen havayolu firmaları ve otobüs firmaları verileri, otel, yurt içi ve yurt dışı tur verileri, araç kiralama ve transfer verileri, vize ve sigorta verileri.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında Tatilos ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya iş birliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu aydınlatma metnindeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

İşbu aydınlatma metni kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

   3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Aydınlatma metni ile kullanım koşulları sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK ile düzenlenen ilkeler ve işleme şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir:

   a) Kimlik ve İletişim Bilgileri

Başta hizmet sözleşmesi gereği olmak üzere, şirket içi değerlendirme, iletişim, kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi.

   b) Kimlik Doğrulama Bilgileri

Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi.

   c) Demografik Veriler

Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi.

   d) Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar

Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi.

    e) Konum Verileri

Konuma bağlı veya konumla ilişkili Acenta fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi.

    f) Çerez (Cookie) Verileri

Kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi.

   g) Ödeme Verileri

Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler.

    h) Anket Cevapları

Tatilos tarafından Acenta dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Tatilos ile Acenta fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların Tatilos tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Acenta’nın kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma.

   i) Seyahat Verileri

Sözleşmenin kurulması ve ifası, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi.

Tatilos ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için Tatilos tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Tatilos elde ettiği kişisel verileri, kullanıcılara hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu aydınlatma metni ile kullanım koşulları sözleşmesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve kullanım koşulları sözleşmesinin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Tatilos kullanım koşulları sözleşmesinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

    4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİMLERE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILACAK

Tatilos kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle Acenta’ya girdikleri kişisel bilgileri başta üyelik sözleşmesi gereklerini ve hizmetleri ifa etmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, havayolu firmaları, havalimanı idareleri, ulusal ve uluslararası havayolu düzenleme ve denetleme kuruluşları, havayolu koordinasyon organizasyonları, otobüs firmaları, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Ayrıca, kullanıcının adı, soyadı ve iletişim bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu aydınlatma metninde belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

Tatilos kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

    5. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Tatilos, daha nitelikli çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır;

Doğrudan Tatilos’a Vermiş Olduğunuz Bilgiler

Hizmetin ifası için ve Acenta’nın kullanımı öncesinde veya sırasında, Tatilos kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan kullanıcılar tarafından Tatilos pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, adı-soyadı, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, bilet rezervasyon-satış bilgileri, fatura bilgileri, demografik veriler bu tür verilere girmektedir.

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler

Tatilos sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve tercih edilen destinasyonlarla birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Tatilos, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama işlemleri yapabilir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Dayanakları

Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması

Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler

Tatilos, Acenta ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.

    6. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLERİMİZ VE TAAHHÜTLERİMİZ

Tatilos, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Tatilos, elde ettiği kişisel verileri bu işbu aydınlatma metni ve 6698 Sayılı KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Tatilos, işbu aydınlatma metni uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Acenta üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde Tatilos link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, işbu aydınlatmaya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal Acenta üzerinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Tatilos’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

    7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Tatilos’a iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Tatilos tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki adresimize kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte iletebilirsiniz.

TATİLOS TURİZM SEYAHAT ACENTASI A.Ş.

Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Caddesi No 23-25A

Brandium Residence R1 Blok Kat 3 Daire 38

(34750) Ataşehir, İstanbul, Türkiye

Tel          : +90 (850) 308 00 00

Faks      : +90 (850) 308 00 10

E-Posta : [email protected]

Tatilos Turizm Seyahat Acentası Anonim Şirketi’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yayın Tarihi         : 24.12.2021