Kalite Politikamız

Yaptığımız çalışmalar ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemden dolayı öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngören ISO 10002-2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazandık.

Ayrıca, entegre çalışan diğer ürün ve hizmetlerle uyumu sağlamak, stratejik planlama alt yapısını kurmak, standardın daha geniş kapsamlı ve farklı yapılarda da uygulanabilirliğini sağlamak, sistemin yönetsel etkinliğini arttırmak, proje yönetimi, iletişim yönetimi, bilgi yönetimi, değişim yönetimi, risk yönetimi, performans yönetimi konularında yetkinliğimizi artırmak amaçlı yaptığımız çalışmalar neticesinde ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya da hak kazandık.

Tatilos Turizm Seyahat Acentası A.Ş. olarak vizyonumuz doğrultusunda sahip olduğumuz ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standartları gereği kalite politikamız; 

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak ve turizm sektöründeki gelişmeleri yakından takip edip, çevre duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği gereklerini de dikkate alarak, hizmet kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir hizmet gerçekleştirmek.
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek.
 • Hizmetlerimizi, en üst düzey tekniklerle tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz vermek.
 • Tüm süreçlerde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir seyahat acentesi olmak.
 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma, iş sağlığı ve güvenliğine ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak.
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir seyahat acentesi olmak ve iş hacmimizi sürekli geliştirmek.
 • Politikamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyen bir seyahat acentesi olmak.
 • Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine, verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak.
 • Seyahat acentemizin ve ülkemizin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak.
 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışanlarımız ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak.
 • Tedarikçilerimizle güvene dayalı bir iş birliği içinde olmak.
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak.
 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak.
 • Tüm kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak.
 • Geri dönüşüm teknolojilerini olabildiğince uygulamak.
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
 • Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak.
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 • Uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.
 • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.

 

Yayın Tarihi         : 24.12.2021