Kullanım Koşulları

Giriş

Bu yasal uyarı; www.globalbilet.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının ve rezervasyon motorunun tüm içeriğini kapsamaktadır. Lütfen bu kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Bize kaydolsanız da olmasanız da www.globalbilet.com web sitesini, mobil sitesini, mobil uygulamalarını ve rezervasyon motorunu kullandığınızda ya da gezindiğinizde bu kullanım koşullarının tamamını kabul etmiş olmaktasınız. 

Bu yasal uyarı; Türkiye Cumhuriyeti’nde kayıtlı olan ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) nezdinde 11825 işletme belge numaralı Tatilos Turizm Seyahat Acentesi unvanı ile kayıtlı A grubu seyahat acentası olan Tatilos Turizm Seyahat Acentası Anonim Şirketi (bundan böyle “Global Bilet” olarak anılacaktır) tarafından yayınlanmıştır.

İş bu Kullanım Koşulları içinde bulunan tüm açıklamalar ve şartlar Global Bilet için geçerlidir. Global Bilet; www.globalbilet.comweb sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamalarıyla tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımızın xml altyapılarını ya da iframe sistemlerini kullanarak seyahat bileti satış ve rezervasyonu, araç kiralama ve sigorta işlemlerini yapmakta olup size ve üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

www.globalbilet.com herhangi bir zamanda bu yasal uyarıları ve kullanım koşullarını güncelleştirebilir ve değiştirebilir. Bu yasal uyarıların ve kullanım koşullarının bağlayıcılığı olduğundan, güncellemeler ve değişikliklerin olup olmadığını zaman zaman incelemenizi tavsiye ederiz. Rezervasyon motorunun belli sayfalarında bulunan şartlar veya hızlı bir şekilde tavsif edilmiş yasal uyarılar, işbu yasal uyarının bazı hükümlerinin yerine geçebilir.

İş bu Kullanım Koşulları ayrıca, Global Bilet hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL EDİP ONAYLAMIYORSANIZ, WEB SİTEMİZ, MOBİL SİTEMİZ, DİĞER UYGULAMALARIMIZ VE REZERVASYON MOTORUNUN KULLANIMINI DERHAL DURDURUNUZ. AKSİ HALDE İŞBU KULLANIM KOŞULLARININ TAMAMINI KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ.

XML Entegrasyonlarını Kullandığımız Çözüm Ortaklarımız

Bilet Satış, Rezervasyon, İptal ve İade İşlemleri

 • Akdeniz Pe-Tur Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret A.Ş.
 • Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş.
 • Yolcu 360 Bilişim A.Ş.

Genel Hükümler

 1. Global Bilet, www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları içinde mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, buralardaki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. Bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ile sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.
 2. Global Bilet hizmetlerinden yararlananlar ve www.globalbilet.com web sitesini, mobil sitesini, mobil uygulamalarını kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcıların, www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları ve/veya başka bir üçüncü şahısların haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, www.globalbilet.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin Global Bilet ve Global Bilet’ in partneri sigorta, uçak, otel, araç kiralama hizmet sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda Global Bilet’ e muvafakat verdiğini, Global Bilet’ in bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Global Bilet ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 3. www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Global Bilet’ in, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, Global Bilet çalışanlarının ve yöneticilerinin, Global Bilet yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Global Bilet, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Global Bilet, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, kullanıcı Global Bilet’ in verdiği hizmetlerin sadece karşılaştırma hizmeti olduğunu, hiçbir surette kullanıcılarla hizmeti sunanlar arasında bir aracılık hizmeti verilmediğini, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının Global Bilet olmadığını kabul ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcılar, Global Bilet’ e www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Global Bilet, kullanıcılar tarafından Global Bilet’ e iletilen veya www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
 5. Kullanıcılar, www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Global Bilet’ in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.
 6. Global Bilet, www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Global Bilet, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, www.globalbilet.com web sitesinde, mobil sitesinde, mobil uygulamalarında paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve verinin doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. Global Bilet, kullanıcıların doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. Global Bilet bu içerik, bilgi, materyal ve verinin doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Global Bilet tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Global Bilet tarafından yapılabilir. Global Bilet tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
 7. www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden, Global Bilet’ in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Global Bilet tarafından link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler ile bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında Global Bilet’ in hiçbir sorumluluğu yoktur.
 8. GlobalBilet, www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik ve Çerez Politikası" dahilinde kullanıcılar ve diğer taraflarla (Global Bilet’ in bağlı şirketleri veya üçüncü parti hizmet sağlayıcıları) yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, Kullanıcıların menfaatine uygun olan çeşitli hizmet paketlerine ve hizmet tekliflerine dönüştürebilir. Global Bilet aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, www.globalbilet.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir. www.globalbilet.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamaların çeşitli işlemler için sizden talep edebileceği T.C. kimlik numarası, satın alma işleminin gerçekleşmemesi halinde saklanmayacaktır. Kullanıcılar, gönderdikleri bu bilgilerden doğan riskin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.
 9. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20’nci maddesine göre Global Bilet, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, sigorta, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. Global Bilet sadece www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden yapılan işlemleri 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

Özel Hükümler

10. www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik işlemleri; XML alınan üçüncü taraflar vasıtasıyla yapılmaktadır. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde Global Bilet ve bilet tedarikçileri yetkilidir.

11. www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden yapacağınız tüm bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinde; Ulusal ve Uluslararası Genel Uçuş Kuralları, ayrıca Uçuş Güvenlik Kurallarıyla birlikte; söz konusu havayolu şirketinin, bilet ücretleri ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır. Kullanıcılar, uçuşun öngörülen zamanında yapılmaması, iptal edilmesi, ileri bir tarihe ertelenmesi, uçuş firmasının yolcuyu ve/veya eşyasını kabul etmemesi, bilet alıcısının uçuşa uygun olmaması, pasaportunun geçerlilik süresinin yetersiz olması, geçerli bir kimlik belgesinin olmaması gibi durumlarda Global Bilet’ in sorumlu olmadığını kabul etmiş olurlar. Uçuş detaylarında verilen koltuk mesafesi, uçak modeli, video, wi-fi, koridor adedi, yiyecek gibi bilgiler havayolu ya da GDS tarafından anlık olarak sağlanır ve Global Bilet bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez. Havayolu şirketleri uçuş ile ilgili bu bilgiler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her bilet satış ve rezervasyonunda, kullanım şartlarının onaylanmasıyla birlikte, bu şartları okuduklarını ve hükümleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.

12. İnternet üzerinden yapılan online bilet satın alma işlemleri sadece Visa, MasterCard ve American Express Kredi kartları ve banka kartları (Debit Kart) ile aşağıda belirtilen şekilde yapılabilmektedir;

13. Güvenlik nedeni ile satın alma sırasında kartınızın üç haneli güvenlik kodunu (CVC Numarası) girmeniz istenecektir. Güvenlik kodu kartının arkasında, imza hanesinde bulunan kredi kartı numarasından sonra yer alan üç rakamdır. Bir alımı onayladığınızda ilgili tutar (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan karttan tahsil edilir.

14. www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden yapacağınız alışverişlerde 3D Secure güvenlik sistemi zorunludur. 3D Secure kullanımıyla ilgili gerekli bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz. Global Bilet, fraud (dolandırıcılık) şüphesi bulunan biletleme işlemlerinde kredi kartı için ek güvenlik önlemleri alabilir, Kullanıcı / Üye’ den ek teyit sağlanmasını isteyebilir. Ek güvenlik teyidi sağlanamadığı durumlarda Global Bilet biletlemeyi iptal edebilir. Böyle bir durumda, Kullanıcı / Üye biletleme sırasında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirilir. Biletleme sırasında verilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı / Üye sorumludur, Global Bilet bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

15. www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden almış olduğunuz biletlerde, işlem yaptığınız havayolu şirketlerinin iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar havayolu şirketlerine ve bilet alınan sınıf farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Havayolu şirketinden, iptal / iade kurallarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Her koşulda, satın aldığınız biletleme servis ücreti iade edilmez. Ayrıca havayolu şirketinin kurallarına göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Promosyon sınıfına dahil olan biletlerde genellikle herhangi bir iptal, iade ve değişiklik yapılamaz. Ekonomi kategorisinde iptal, iade ve değişiklik koşulları havayolunun kurallarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Business (veya benzeri) kategorilerine ait biletlerde de iptal, iade ve değişiklik koşulları seçmiş olduğunuz havayolunun kuralına göre değişiklik gösterebilir.

16. İadesi mümkün olan veya ilgili havayolu tarafından iadesine karar verilen biletin bedel iadesi, bileti satın alırken kullanılan ödeme yöntemine uygun olarak yapılır. İadelerin ilgili banka veya kredi kartına yansıtılma süresi bankalara ve kart programlarına göre farklılık gösterebilir. Bu konuda bankalardan bilgi alınabilir. 

17. No-Show (Uçuş Hakkının Kullanılmaması / Uçuşa gelinmemesi) halinde, iptal ve iade işlemlerinde, bazı havayolu firmaları, sadece tahsil edilmiş olan havalimanı vergilerini Kullanıcı / Üye’ nin bizzat kendisine veya Kullanıcı / Üye adına GlobalBilet’ e iade edebilir. Biletleme servis ücreti / akaryakıt harcı iade kapsamında değildir ve bu iade prosedürleri havayolu firmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. No-Show durumunda havalimanı vergisinin iadesi Kullanıcı / Üye adına GlobalBilet’ e yapılmışsa, Kullanıcı / Üye, dilerse bu bedeli www.globalbilet.com web sitesindeki, mobil sitedeki, mobil uygulamalardaki üye hesabından bir sonraki uçuşu için ödeyeceği bilet ücreti için kullanabilir, dilerse kesintisiz olarak Global Bilet’ ten talep edebilir.

18. Seyahat Sigortası kapsamında iptal ve iadeler; üçüncü taraf olan sigorta şirketleri  tarafından sağlanan bilet iptal teminatlı seyahat sağlık sigortası ile birlikte satın alınan uçak biletlerinin iptal ve iadesinde Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ve iş bu teminata ait özel şartlar kapsamında, uçak biletinin son 3 saate kadar sigortalı tarafından herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya acil / mücbir sebepler olması halinde son ana kadar biletin iptal edilmesi durumunda sigorta şirketi tarafından bilet bedeli aşağıdaki şartlarla tazmin edilir;

Sigorta şirketi bilet iptali teminatı almış olan sigortalıların hasar başvurusunda bulunması ve ilgili belgelerin sigortalı tarafından temin edilmesi halinde teminat koşullarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederek hasar değerlendirmesini gerçekleştirecek ve değerlendirme sonucuna göre poliçede yazılı ödeme limiti ve oranlar dahilinde ödemeleri sigortalıya yapacaktır. Bilet iptalinde tazminat tutarı Global Bilet tarafından düzenlenen havaalanı vergileri ve hizmet bedeli dahil fatura bedeli üzerinden sigortalının muafiyeti olan %10’luk kısım ve varsa sigortalıya bilet sağlayıcı firma tarafından (havayolu şirketi) yapılan iade tutarı düşülerek ödenecektir. Bilet iptali promosyon biletler için de geçerlidir. Gidiş ve dönüş alınan biletlerde çift yön bilet iptali halinde toplam bilet tutarı üzerinden ödeme yapılacaktır. Paket fiyatlama (gidiş ve dönüş uçuşları için özel ve tek bilet fiyatlaması) ile yapılan satın almalarda tek yön biletin iptali teminat ve hizmet kapsamında olmayıp herhangi bir ödeme söz konusu değildir. Bilet iptaline ilişkin tazminat ödemesinin yapılabilmesi için öncelikle 0 (850) 308 00 00 numaralı telefondan çağrı merkezimizin aranarak biletin iptalinin yapılması ön koşuldur.

19. www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden bilet satış esnasında sigorta hizmeti alan kullanıcılar üçüncü taraf olan sigorta acentesi aracılığı ile işlem yapmaktadır. Tüm sigorta poliçelerinin oluşturulması, iptal, iade ve operasyonel işlemler sigorta acentesinin sorumluluğundadır. Seyahat sigortasına ilişkin bilgiler için ilgili sayfamızı inceleyebilirsiniz.

20. İnternet üzerinden yapacağınız işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde, tam olarak yapılması gerekmektedir. İşlemi yanlış veya hatalı yapmanız, isim, iletişim bilgisi, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş sınıfı gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istenen bilgilerin yanlış girilmesi veya seçilmesi nedeniyle oluşabilecek, rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal ve iadelerle online bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan Global Bilet sorumlu değildir. Uluslararası Havacılık Kuralları, Sivil Havacılık Kanunu ve Havayolu Firmalarının Genel Politikaları gereği, yapılan bir rezervasyon veya satın alınan bilet bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.

21. Kullanıcı/Üye, bilet satın almadan önce seçmiş olduğu destinasyona ait biletleme sınıfı, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş süreleri, kalkış ve varış havalimanı, aktarma havalimanı, bagaj hakkı, bagaj sınırlamaları ile ücretli / ücretsiz ek hizmetleri kontrol etmelidir.

22. Kullanıcı/Üye Uçağa Kabul Edilmeme, Uçuş Tehiri / Gecikme, Uçuş İptali ve Alt Sınıf-Üst Sınıfa Yerleştirilme gibi durumlarda, Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi kapsamında öncelikle havayolu şirketine; havayolu şirketinin cevabının yeterli olmaması, şikâyetten sonuç alınamaması veya şikâyete 10 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne başvurabilecektir. Global Bilet’ in uçağa kabul edilmeme, uçuş tehiri, uçuş gecikmesi, uçuş iptali ve alt sınıf-üst sınıfa yerleştirilme konularında müdahale yetkisi ve sorumluluğu yoktur.

23. Kullanıcı/Üye, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, adli işlem, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Global Bilet’ in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

24. Kullanıcı/Üye, doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim bozukluğu, altyapı arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları ve diğer mücbir sebep hallerinden uçuşların iptal edilmesi, gecikmesi, havalimanlarının veya hava sahasının uçuş trafiğine kapatılması gibi durumlarda Global Bilet’ in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptaller ve gecikmelerden sorumluluğun ilgili havayolu firmalarına veya ilgili yerel yönetimlere ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

25. Global Bilet, uçak bileti satış işleminde başarılı satış durumunu, satış akışının son aşamasında www.globalbilet.com web sitesinde, mobil sitede, mobil uygulamalarda göstermektedir. Buna ek olarak yolcuyu bilgilendirmek için kayıtlı e-posta adresine e-posta göndermekte, ayrıca cep telefonuna da kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme mesajı atmaktadır. Yolcuya satın alma aşamasında gösterilen sonuç sayfası, bilet satışının gerçekleştiği konusunda gerekli ve yeterlidir. E-posta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri, Global Bilet’ in ücretsiz servisleridir. Bu servislerde olabilecek erişim aksamaları ve gecikmelerden Global Bilet hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bazı durumlarda havayolu firması SMS, e-posta veya telefonla doğrudan iletişime geçerek uçuşla ilgili son değişiklikleri Kullanıcı/Üye’ ye bildirebilir, bu durumda havayolu firmalarının en güncel bilgilendirmeleri ve duyuruları öncelikle dikkate alınmalıdır.

Fikri Mülkiyet Hakları

  26. www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamalar dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcı/Üye tarafından sağlanan bilgiler ve www.globalbilet.com web sitesinin, mobil sitenin, mobil uygulamaların (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, HTML kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden Global Bilet’ in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Global Bilet’ e ait ve/veya Global Bilet tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar/Üyeler, Global Bilet hizmetlerini, Global Bilet bilgilerini ve Global Bilet’ in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları' nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına www.globalbilet.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İş bu Kullanım Koşulları dahilinde Global Bilet tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar/Üyeler, Global Bilet’ in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları' nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

27. İş bu Kullanım Koşulları dahilinde Global Bilet tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, Global Bilet; www.globalbilet.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının hizmetlerine, bilgilerine, Telif Haklarına Tabi Çalışmaları' na, ticari markalarına, ticari görünümüne veya www.globalbilet.com web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamaları vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. İş bu Kullanım Koşulları’ nı kabul ederek, Global Bilet’ in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri Global Bilet’ in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ ndan kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yaratmamayı; Global Bilet’ in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerlerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiç kimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz. Global Bilet’ in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ nı Avrupa Topluluğu’ndaki herhangi bir ülkede kullanıyorsanız; modifiye etme, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma ya da hizmetlere ya da yazılıma bağlı olarak türev işler üretmeye ilişkin yasaklar, Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunmasına ilişkin A.T. Konseyi Yönergesi’ ni uygulayan mevzuat çerçevesindeki haklarınızı etkilememektedir. İş bu Kullanım Koşulları’ nda izin verilen haller dışında Global Bilet’ in telif haklarına tabi çalışmalarının herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunuzu gerektirebilir. 

Mücbir Sebepler

28. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Global Bilet iş bu Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası" ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Global Bilet açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Global Bilet’ in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir Sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Global Bilet’ in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Global Bilet’ in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın www.globalbilet.com web sitesine, mobil sitesine, mobil uygulamalarına ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

29. İş bu Kullanım Koşulları' nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu Kullanım Koşulları' ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük ve Kabul

30. İş bu Kullanım Koşulları Global Bilet tarafından www.globalbilet.com web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar/Üyeler, iş bu Kullanım Koşulları hükümlerini www.globalbilet.com web sitesini, mobil sitesini, mobil uygulamaları kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Global Bilet, dilediği zaman iş bu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler değişiklik tarihi belirtilerek www.globalbilet.com web sitesin, mobil sitesi, mobil uygulamalar üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yayın Tarihi         : 24.12.2021